3D ПРИНТИРАНЕ – ФАКТОР ИЛИ ПРЕЧКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕКСПРЕСНИТЕ ПРЕВОЗИ И ДОСТАВКИ В БЪДЕЩЕ


Автор: Кристиан Кръстев

Ключови думи: 3D принтиране, технология на печатане с наслояване експресни превози, верига на доставки

Поддържането на висок пазарен дял в логистичния бизнес на експресните превози изисква осъществяване на постоянно наблюдение на навлизащите технологии и иновации в бизнес секторите, в които оперират основните възложители на транспортни услуги. Технологията за триизмерно принтиране (3D принтиране) се използва все по-активно в различни сектори на производството и услугите,
което рефлектира върху производствения процес и веригата на доставка в тези сектори. Особено актуални са въпросите по отношение на промените, които ще настъпят в потребителското търсене на пазара на експресните превози при очакваното повишаване в дела на производство чрез новата технология. Освен това интерес предизвикат необходимите промени в концепцията на логистичните компании за експресни превози, както и търсенето на допълнителни услуги в портфолиото им в тази връзка. Основната задача на публикацията е насочена към изследване на промяната на търсенето на услугата експресни превози в определени сектори при активно навлизане на технологията “триизмерен печат”. Изследването доказва тезата, че търсенето на услугата експресни превози от предприятията, използващи технологията 3D принтиране за производство, ще се увеличи поради различни промени, които ще настъпят във веригата на доставка.

Още статии от този брой


АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби”…

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото…

КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати…