КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА


Автор: Валя Василева

Ключови думи: кредити с нарушено обслужване, необслужвани кредити, лоши и преструктурирани кредити, обезценка, банки

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати от търговските банки в България, през периода 2007 – март 2017 г. Анализирана е динамиката в качеството на банковите кредити, като са изследвани ключови показатели за състоянието на кредитните портфейли. Изведени са основните фактори, обуславящи изследваната динамика, и са откроени главните тенденции в качеството на кредитите. Проучено и оценено е текущото състояние на качеството на кредитния портфейл на банковата система. Внимание е отделено и на провизиите по банковите кредити. На тази база са очертани основните насоки за подобряването на качеството на кредитните портфейли на банките в страната.

Още статии от този брой


АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби”…

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото…

ПРОЕКЦИИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси…