ПРОЕКЦИИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ


Автор: Проф. д-р Сава Христов Димов

Ключови думи: ислямски финансови системи, ислямска банкова индустрия, ислямски облигации, познати като „сукук“, ислямска фондова индустрия, застрахователна структура, подчинена на Шериата, позната като „такафул“, ислямска микрофинансова индустрия, забрана за лихва и лихварство, наричано съответно „риба“ и „усури“

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси сред българската научна мисъл. Това кара автора на статията да проучи, анализира и проследи появата на ислямската финансова система, нейните основни структурни компоненти, забраната за лихва "риба" и "лихварство". Обсъдени са и основните принципи на ислямското финансиране и банкиране. Съществуват някои нови и обещаващи прогнози през и след 2020 година, свързани с развитието на ислямските финанси. В крайна сметка ислямската финансова индустрия се определя като бързо развиващ се сектор на световната икономика.

Още статии от този брой


АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби”…

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото…

КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати…