УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Автор: Юлиян Нарлев

Ключови думи:

В тази статия са разгледани въпроси за същността на устойчивото управление на социалните структури. Направен е опит за изясняване на „допирните точки” между двете съвременни управленски концепции – социални предприятия и устойчиво управление. Обяснени са накратко и подходите към съвременните тълкувания на устойчивото управление на социалните предприятия и иновации, както и показателите за оценка на това управление в съвременния свят.

В резултат на анализираните научни изследвания, е представена и типология на социалните предприятия в четири категории – „справедливи предприятия”, „предприятия с ценностна система”, „алтернативни предприятия” и „предприятия за общността”. В статията е доказана и актуалната ролята на тези предприятия като съвременни социални и икономически структури за устойчиво развитие на природата и на обществата.

Още статии от този брой


АМЕРИКАНСКИЯТ ПАЗАР НА АКЦИИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ „ЦЕНА-ПРОДАЖБИ” (P/S) И „СТОЙНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО-ПРОДАЖБИ“ (EV/S)

Настоящото изследване е съсредоточено върху коефициентите “цена-продажби”…

КАЧЕСТВО НА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ: СЪСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА

Настоящото изследване е посветено на качеството на кредитите, отпуснати…

ПРОЕКЦИИ НА ИСЛЯМСКИТЕ ФИНАНСИ

Ислямските финанси и ислямското банкиране са малко известни въпроси…