КОПИ ТЕСТОВЕТЕ: ОТГОВОРЪТ Е 42


Автор: гл. ас. д-р Атанас Луизов (Бургаски свободен университет)

Ключови думи: реклама, предварително тестване, копи тестове, припомняне, разпознаване

Рекламата може да бъде тествана през различни етапи на процеса на създаването й. В статията се разглеждат основните подходи, използвани в предварителните тестове на рекламата.

Още статии от този брой


СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ. МЕЖДУ ПРЕДСТАВАТА И РЕАЛНОСТТА

Маркетингът като бизнес функция е много сложна система. Т.е. той…

РАЗВИТИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ НА МАРКЕТИНГОВАТА НАУКА В ПЕРИОДА 1920-1930 Г.

Настоящата статия изследва еволюцията на маркетинговата наука…

СЕГМЕНТАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ КЛИЕНТИ: ПРОБЛЕМИ И МАРКЕТИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Пазарната сегментация предоставя на банковия мениджмънт сериозни…