МАРКЕТИНГОВАТА КОМУНИКАЦИЯ В ПОРТАЛА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ВИДЕО YOUTUBE


Автор: д-р Николай Ванков (УНСС)

Ключови думи: е-Маркетингова комуникация, социална медия, онлайн видео маркетинг, видео канал

Онлайн видео маркетингът стана важна част от дигиталните маркетингови комуникации на организациите. Видеоклипът е силен маркетингов инструмент, особено ако се подходи от стратегическа гледна точка. Тази статия разглежда маркетинговата комуникация в портала за споделяне на видео YouTube като важна част от дигиталния инструментариум на маркетинговите специалисти. В нея подробно са анализирани последователните стъпки, през които преминава маркетинговата комуникация в YouTube.

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…