ОБРАТНОТО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ СДЕЛКИ СЪС ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ – МЕХАНИЗЪМ ЗА БОРБА С ДДС ИЗМАМИТЕ


Автор: д-р Веселин Парашкевов Деков (ИУ-Варна)

Ключови думи: ДДС, обратно начисляване, механизъм, отчитане

С настоящата статия авторът прави кратък анализ на земеделския сектор, в частност зърнопроизводството, като рисков отрасъл за икономиката на страната по отношение на търгуването с бързоликвидна продукция каквато е зърното и техническите култури. Сключването на подобен тип сделки поражда порочни практики между контрагентите по укриване на дължимия ДДС, което без съмнение намалява възможността за оптималната му събираемост. Наред с това авторът акцентира на значението на влезлия в сила от 2014г. механизъм за обратно начисляване на дължимия ДДС, практическите начини за неговото отчитане между отделните страни в подобен тип сделки, както и особени случаи продиктувани от самата практика. 

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…