ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ – ОЩЕ ЕДИН ПРОЧИТ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО


Автор: доц. д-р Татяна Нейчева Нецева-Порчева (УНСС)

Ключови думи: цени, ценообразуване, инвестиционни продукти, В2В пазари

В настоящата статия се прави опит да се изведат някои основни насоки за усъвършенстване на ценообразуването на инвестиционни продукти. Във връзка с това се дискутира влиянието на особеностите на инвестиционните продукти и характеристиките на В2В пазарите върху ценообразуването. Разглеждат се основните подходи и методи на ценообразуване и се отстоява виждането, че по отношение на инвестиционните продукти, бъдещето е в използването на ценностния подход на ценообразуване. В подкрепа на тази теза се цитират проучвания на авторитетни учени и водещи консултантски фирми, които професионално се занимават с цени и ценообразуване. 

Още статии от този брой


ИНТЕРЕСИ, ЦЕЛИ, МАРКЕТИНГ

Всеки производител организира и реализира някаква дейност воден…

УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Целта на настоящата статия „Управление на маркетинга в условията…

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПРОДУКТОВИЯТ АСОРТИМЕНТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Целта на настоящата статия е да изследва въздействията на икономическата…