Дебатът за гарантиран минимален доход


Автор: доц. д-р Диана Съботинова

Ключови думи: гарантиран минимален доход, отрицателен данък върху дохода, безусловен базов доход

Дискусията за гарантиран доход поставя въпроса за това, което едно справедливо и честно общество трябва да гарантира на всички: адекватна безусловна икономическа независимост. Дебатът за гарантирания доход разкрива кои са главните елементи за осигуряването на икономическата сигурност за всички хора. Но предоставянето единствено на гарантиран доход не може да замени колективната отговорност, която едно справедливо общество има, за осигуряване на благосъстоянието на своите членове.

Още статии от този брой


MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства

Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки…

Успешни практики за оценка на социални предприятия

Проучването на приносите на социалните предприятия има значима…

Предпоставки и реализация на взаимодействието в системата на данъчно- осигурителния контрол

При стратегическото планиране и фактическото осъществяване на…