ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ОБХВАТА НА СЪПРОТИВАТА И ВЪЗПРИЯТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР СРЕЩУ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА


Author: Д-р Ивайло Стоянов (СА “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Мениджмънт”)

Keywords: човешки фактор, организация, съпротива, промени, управление

В статията се застъпва тезата, че съпротивата на човешкия фактор срещу организационна промяна е критичен момент от нейното изпълнение. Това налага да се диагностицира равнището на съпротивата на хората, което се определя от различни обстоятелства и критерии. Публикацията акцентира на две насоки за диагностициране на съпротивата – според обхвата на нейното проявление и възприятието на личността към промените. Установени са зависимости, които определят ефекта на поведението на хората и тяхната съпротива срещу организационните изменения. 

More articles


DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN UNION REGIONAL POLICY

Abstract: The European Union regional policy goes over a number of stages and variations in the time. The main objective…

VALUATION MODEL FOR PUBLIC COMPANIES

The process of determination value of the public companies is one of the basic tasks solved by the financial analyzers.…

COMMUNICATIONS IN THE PROJECT TEAM

 Communications are at the root of the project activity – they are a fixed part of the process of assigning…