ИДЕНТИЧНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН БРАНД


Author: докторант Борислава Стоименова (УНСС)

Keywords: бранд, корпоративна идентичност, визуална идентичност, индивидуалност на бранда, характер на бранда

В условия на интензивна пазарна конкуренция ролята на менталното позициониране - самодиференцирането на бранда в съзнанието на купувача чрез малко на брой желани от фирмата асоциации, отслабва като инструмент за положителна диференциация на бранда и основание за покупка. Потребителите мотивират избора си по-скоро въз основа на впечатленията, придобити от взаимодействието с бранда посредством множество точки на допир, при което се осъществява реално позициониране. В тези условия основен инструмент за осъществяване на контрол от страна на организацията при реалното позициониране е идентичността на бранда.

More articles


DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN UNION REGIONAL POLICY

Abstract: The European Union regional policy goes over a number of stages and variations in the time. The main objective…

VALUATION MODEL FOR PUBLIC COMPANIES

The process of determination value of the public companies is one of the basic tasks solved by the financial analyzers.…

COMMUNICATIONS IN THE PROJECT TEAM

 Communications are at the root of the project activity – they are a fixed part of the process of assigning…