ПО ВЪПРОСА ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА


Author: Докторант Даниела Стоянова (СА “Д. А. Ценов” – Свищов, катедра “Мениджмънт”)

Keywords: персонал, организация, съпротива, промени, управление

 В настоящата статия подробно се разглежда въпроса за подготовката на персонала при осъществяването на организационна промяна. Тази дейност представлява част от цялостен модел за организационна промяна, който е разработен от автора в реална среда. Представена е на кратко същността на организационната промяна на ниво екипи, междуличностни отношения и индивидуално поведение. 

More articles


DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE EUROPEAN UNION REGIONAL POLICY

Abstract: The European Union regional policy goes over a number of stages and variations in the time. The main objective…

VALUATION MODEL FOR PUBLIC COMPANIES

The process of determination value of the public companies is one of the basic tasks solved by the financial analyzers.…

COMMUNICATIONS IN THE PROJECT TEAM

 Communications are at the root of the project activity – they are a fixed part of the process of assigning…